Buller och skola

Problemen med höga ljudnivåer i skola och förskola har eskalerat de senaste öron. Större barngrupper och att man många gånger bedriver undervisningen i gamla (ljudmässigt dåliga) lokaler att speciellt personal upplever stora problem. Detta börjar uppmärksammas allt mer via skyddsombud och arbetsmiljörevisioner. Att förbättra den allmänna miljön med absorbenter och bättre bullerdämpning är väldigt viktigt. Lika viktigt är att ge de individer som behöver det stöd i form av prevention och rehabilitering. Ljudnivåerna och de hörselproblem de orsakar har visat sig vara en vanlig orsak till att personal söker sig bort från pedagogiskt arbete. Dessa frågor behöver lyftas för en bättre arbetsmiljö och även studieresultat olika skolor i Sverige.