Bullermätning

Bullermätning

På Earsafety arbetar vi ofta med bullermätningar. Detta i syfte att kartlägga hur ljudmiljön ser ut på din arbetsplats vilket ofta är viktigt när man sedan skall rekommendera vilket hörselskydd som skulle vara optimalt. I detta sammanhang är det viktigt att veta vilket regler, riktlinjer, gränsvärden och standarder som gäller för buller på arbetsplatsen.

Vad gäller bullernivåer har Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen, Boverket och Naturvårdsverket riktlinjer för detta. Viktigt att veta är att arbetsgivaren ansvarar för ljudmiljön på arbetsplatsen. Det innebär att hålla sig uppdaterad om riktlinjer och hur dessa utvecklas men att också se till att minska bullernivån, om denna överstiger gränsvärden, och även tillhandahålla skyddsutrustning som exempelvis adekvata hörselskydd när detta så krävs. På Arbetsmiljöverkets och Socialstyrelsens hemsidor kan du läsa mer om buller, risker vid bullerexponering, gränsvärden och standarder.

Hur en bullermätning går till

  1. Intervjuer om arbetsplatsen och hur arbetet går till
  2. Insamling av bullerdata
  3. Analys av insamlade data
  4. Jämför insamlade data med aktuella standarder, regler, lagar och riktlinjer för arbetsplatsen ifråga
  5. Rapport om steg 1-4 ovan och rekommendation om hur man bör gå vidare
  6. Förslag på åtgärder för att minska bullernivån

Välkommen att kontakta Earsafety  

Har ni frågor kring bullermätningar och är intresserade av en bullerutredning på er arbetsplats.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Våra myndigheter om buller